• नांवPreeti Mangesh Dudulkar
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Wardha
  • Emailpritymdudulkar@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

10-07-1976

शैक्षणिक अहर्ता

B.A. B.Ed

मुळ जिल्हा

नागपूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

वर्धा

तालुका

वर्धा

सेवा प्रवेश दिनांक

14-03-2011

सध्याची पदस्थापना

Wardha पासून