• नांवBHOITE AMIT MUKUNDRAO
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Naib Tahsildar
  • Emailamitbhoite100@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

10-11-1984

शैक्षणिक अहर्ता

BA English, MA Pol sci

मुळ जिल्हा

जळगाव

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नाशिक

तालुका

दिंडोरी

सेवा प्रवेश दिनांक

08-08-2005

सध्याची पदस्थापना

Naib Tahsildar पासून