• नांवDeshpande Jayram Vinayak
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना prant off Shriwardhan
  • Emailjayramdeshpande1 @gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

31-07-1968

शैक्षणिक अहर्ता

MScAgri

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

अलिबाग

सेवा प्रवेश दिनांक

23-05-1991

सध्याची पदस्थापना

prant off  Shriwardhan पासून