• नांवJawle sharad Dnyaneshwar
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना prob.Naib tashildar,but select Deputy collector 2012 by MPSC.
  • Emailsharadjawle@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

27-05-1982

शैक्षणिक अहर्ता

B.H.M.S.

मुळ जिल्हा

बुलढाणा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

बुलढाणा

तालुका

बुलढाणा

सेवा प्रवेश दिनांक

15-04-2013

सध्याची पदस्थापना

prob.Naib tashildar,but select Deputy collector 2012 by MPSC. पासून