• नांवSONAWANE VISHAL NAGARAJ
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना PROBATIONARY NAIB TAHASILDAR
  • Emailvishalsonanwane07@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

07-12-1984

शैक्षणिक अहर्ता

MBA

मुळ जिल्हा

जळगाव

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

जळगाव

तालुका

यावल

सेवा प्रवेश दिनांक

18-04-2013

सध्याची पदस्थापना

PROBATIONARY NAIB TAHASILDAR पासून