• नांवराजेंद्र क्षीरसागर
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना Deputy Inspector General of Registration, Pune
  • Emaildrrajendrashankar@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

09-10-1965

शैक्षणिक अहर्ता

B.Com, MBA

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

पुणे

सेवा प्रवेश दिनांक

04-09-1991

सध्याची पदस्थापना

Deputy Inspector General of Registration, Pune पासून