• नांवपुरुषोत्तम विनायकराव जाधव
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना OSD to Minister Industry
  • Emailpurushottamm.j@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

17-05-1961

शैक्षणिक अहर्ता

M.Sc.(maths)

मुळ जिल्हा

अकोला

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

30-12-1985

सध्याची पदस्थापना

OSD to Minister Industry 15-06-2009 पासून