• नांवआव्हाड जयश्री भागचंद
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना tahsildar sgy kolhapur city
  • Emailjayshreeavhad@rediffmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

21-05-1983

शैक्षणिक अहर्ता

m.sc.agri.

मुळ जिल्हा

अहमदनगर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

कोल्हापूर

तालुका

करवीर

सेवा प्रवेश दिनांक

31-03-2009

सध्याची पदस्थापना

tahsildar sgy kolhapur city पासून