• नांवगिरी सुरेश ओंकार
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना NAIB TAHASILDAR ELECTION
  • Emailsureshgiri1959@rediffmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

10-07-1959

शैक्षणिक अहर्ता

BA

मुळ जिल्हा

अकोला

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

वाशीम

तालुका

वाशीम

सेवा प्रवेश दिनांक

14-06-1982

सध्याची पदस्थापना

NAIB TAHASILDAR ELECTION पासून