• नांवपाटील गोपाल साहेबराव
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना PROB. NAIB TAHSILDAR
  • Emailgopalspatil111@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

10-11-1978

शैक्षणिक अहर्ता

B.A.

मुळ जिल्हा

नंदुरबार

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नंदुरबार

तालुका

नंदुरबार

सेवा प्रवेश दिनांक

01-06-2013

सध्याची पदस्थापना

PROB. NAIB TAHSILDAR पासून