• नांवडॉ. निशिकांत श्रीधरराव देशपांडे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना निवासी उप जिल्हाधिकारी, नांदेड
  • Emailnandedrdc@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

07-08-1974

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी.कृषी, पी.एच.डी.

मुळ जिल्हा

उस्मानाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

नांदेड

तालुका

नांदेड

सेवा प्रवेश दिनांक

15-05-2000

सध्याची पदस्थापना

निवासी उप जिल्हाधिकारी, नांदेड  पासून