• नांवमाने स्मिता लक्ष्मन
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना collector office wardha
  • Emailsmitamane510@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

13-05-1984

शैक्षणिक अहर्ता

Bsc,Bed,DBM

मुळ जिल्हा

सांगली

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

वर्धा

तालुका

वर्धा

सेवा प्रवेश दिनांक

17-04-2013

सध्याची पदस्थापना

collector office wardha पासून