• नांवपुरी अमित
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (महसूल), तहसील अंबड, जि. जालना
  • Emailamitpurii@yahoo.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

02-03-1988

शैक्षणिक अहर्ता

B.Tech

मुळ जिल्हा

लातूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

औरंगाबाद

तालुका

औरंगाबाद

सेवा प्रवेश दिनांक

11-09-2012

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (महसूल), तहसील अंबड, जि. जालना 27-03-2014 पासून