• नांवअरगुंडे हनुमंत व्यंकटराव
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना Private Secretary
  • Emailhvargunde@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-05-1969

शैक्षणिक अहर्ता

M. Sc. Agri

मुळ जिल्हा

लातूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

चाकूर

सेवा प्रवेश दिनांक

13-07-1994

सध्याची पदस्थापना

Private Secretary पासून