• नांवश्री.अरविंद रमेशराव लोखंडे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना SDO Biloli
  • Emailrwind51234@rediffmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

18-04-1972

शैक्षणिक अहर्ता

बीव्ही एस सी & एएच

मुळ जिल्हा

नांदेड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

नांदेड

तालुका

बिलोली

सेवा प्रवेश दिनांक

12-06-2001

सध्याची पदस्थापना

SDO Biloli पासून