• नांवराठी मुकुंद मोतीलाल
  • पद
  • सध्याची पदस्थापना Resigned
  • Emailmukund_mr@yahoo.co.in
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-10-1968

शैक्षणिक अहर्ता

BE

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

15-03-1994

सध्याची पदस्थापना

Resigned पासून