• नांवरवि अरुण काळे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Naib Tahasildar
  • Emailravikale1979@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-06-1979

शैक्षणिक अहर्ता

B.A.

मुळ जिल्हा

अकोला

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अकोला

तालुका

अकोला

सेवा प्रवेश दिनांक

07-11-2007

सध्याची पदस्थापना

Naib Tahasildar 07-11-2007 पासून