• नांवदीपक भीमराव गायकवाड
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना nayab tahsildar
  • Emailcruzcop2727@yahoo.co.in
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

27-02-1980

शैक्षणिक अहर्ता

Bsc MBA

मुळ जिल्हा

सातारा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

सिंधुदुर्ग

तालुका

सावंतवाडी

सेवा प्रवेश दिनांक

15-05-2013

सध्याची पदस्थापना

nayab tahsildar पासून