• नांवडॉ. राजश्री हरिश्चंद्र अहिरराव
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना निवासी नायब तहसीलदार तहसील नाशिक
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

26-05-1970

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नाशिक

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नाशिक

तालुका

नाशिक

सेवा प्रवेश दिनांक

13-11-2007

सध्याची पदस्थापना

 निवासी नायब तहसीलदार  तहसील  नाशिक     9-9-2009 पासून