• नांवश्री.एम.आर. हाडके
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार निवासी, सुधागड
  • Emailhadke.moreshwar@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

22-05-1962

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

सुधागड

सेवा प्रवेश दिनांक

10-11-1981

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार निवासी, सुधागड  पासून