• नांवपाटील काशिनाथ हनुमंतराव
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, रेणापूर
  • Emailkashinathpatil66@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

10-10-1966

शैक्षणिक अहर्ता

एम.काम

मुळ जिल्हा

लातूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

रेणापूर

सेवा प्रवेश दिनांक

19-06-1990

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, रेणापूर  पासून