• नांवडॉ.प्रदीप मरवाळे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना संचालक महसूल प्रबोधिनी औरंगाबाद
  • Emailpradeep.marwale@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

10-07-1965

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री, बीव्हीएससी अंड एएच

मुळ जिल्हा

लातूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

औरंगाबाद

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

27-05-1994

सध्याची पदस्थापना

संचालक महसूल प्रबोधिनी औरंगाबाद  16-08-2013 पासून