• नांवडॉ.मोहन नळदकर
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना sdo pen dist raigad
  • Emailnaladkarmohan@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

10-02-1977

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.एम.एस.

मुळ जिल्हा

नांदेड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

पेण

सेवा प्रवेश दिनांक

21-11-2002

सध्याची पदस्थापना

sdo pen dist raigad पासून