• नांवश्रीमती.वर्षा उंटवाल
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना सहा. आयुक्त, मागासवर्ग कक्ष, विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

07-07-1973

शैक्षणिक अहर्ता

एम.कॉम.

मुळ जिल्हा

सांगली

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

09-11-1998

सध्याची पदस्थापना

सहा. आयुक्त, मागासवर्ग कक्ष, विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे  10-08-2010 पासून