• नांवविवेक आगवणे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप विभागीय अधिकारी, गडहिंग्लज
  • Emailvkagawane@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

30-04-1963

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ई. (सिव्हिल)

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

कोल्हापूर

तालुका

गडहिंगलज

सेवा प्रवेश दिनांक

17-07-1995

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी, गडहिंग्लज  09-11-2012 पासून