• नांवश्री.समीर मानसिंग शिंगटे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप विभागीय अधिकारी, राधानगरी
  • Emailshingatesameer@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-05-1972

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ई. (सिव्हिल)

मुळ जिल्हा

सातारा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

कोल्हापूर

तालुका

राधानगरी

सेवा प्रवेश दिनांक

27-11-2001

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी, राधानगरी  27-07-2012 पासून