• नांवबोडके गोविंद मारुती
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप आयुक्त (महसूल), विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण
  • Emailmayuresh_sheva@yahoo.co.in
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

04-03-1966

शैक्षणिक अहर्ता

B.E.( CIVIL )

मुळ जिल्हा

नांदेड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

ठाणे

सेवा प्रवेश दिनांक

21-03-1994

सध्याची पदस्थापना

उप आयुक्त (महसूल), विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण  09-06-2009 पासून