• नांवश्री संजय एल. यादव
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना Deputy Secretary to Hon CM
  • Emailsaiguruaum@rediffmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

09-01-1970

शैक्षणिक अहर्ता

BA

मुळ जिल्हा

सांगली

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

17-04-1993

सध्याची पदस्थापना

Deputy Secretary to Hon CM 11-2009 पासून