• नांवश्री. अनिल वसंतराव पुरे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Tahsildar kalwan Dist.Nashik
  • Emailavpure@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

14-08-1971

शैक्षणिक अहर्ता

B.Sc.(Electronics)

मुळ जिल्हा

अहमदनगर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

अहमदनगर

तालुका

श्रीरामपूर

सेवा प्रवेश दिनांक

26-11-2002

सध्याची पदस्थापना

Tahsildar kalwan Dist.Nashik पासून