• नांवश्री.बी.जी. पवार
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना Addl.collector ulc. Thane
  • Emailbaliram.pawar@ymail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

30-12-1959

शैक्षणिक अहर्ता

B.com.LL.B.

मुळ जिल्हा

बीड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

17-04-1984

सध्याची पदस्थापना

Addl.collector ulc. Thane पासून