• नांवश्री.एस.व्ही.स्वामी
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना SUB DIVISIONAL OFFICER, AMBAJOGAI
  • Emailshivkumarswamitm@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

06-06-1970

शैक्षणिक अहर्ता

बी. ए.

मुळ जिल्हा

लातूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

बीड

तालुका

अंबाजोगाई

सेवा प्रवेश दिनांक

06-12-2001

सध्याची पदस्थापना

SUB DIVISIONAL OFFICER, AMBAJOGAI 18-01-2016 पासून