• नांवश्रीमती.गीतांजली बावीस्कर
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नाशिक
  • Emailgeetabaviskar@yahoo.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

09-12-1975

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.डी.एल.एल. & एल.डब्लू.

मुळ जिल्हा

जळगाव

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नाशिक

तालुका

नाशिक

सेवा प्रवेश दिनांक

10-11-1998

सध्याची पदस्थापना

उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नाशिक  03-06-2011 पासून