• नांवश्री.शेखर शेषराव पुनसे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (महसूल), कुही
  • Emailshekharpunse@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

09-03-1972

शैक्षणिक अहर्ता

msw

मुळ जिल्हा

नागपूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

नागपूर

तालुका

कुही

सेवा प्रवेश दिनांक

12-07-1999

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (महसूल), कुही  08-03-2011 पासून