• नांवश्री.अजय पाटणे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना purchace officer , raigad
  • Emailajaypatne@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

28-08-1976

शैक्षणिक अहर्ता

bsc.electronics

मुळ जिल्हा

अमरावती

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

21-11-2002

सध्याची पदस्थापना

purchace officer , raigad पासून