• नांवश्रीमती. प्रियांका कांबळे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, महाड
  • Emailpriyankakamble.p@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-06-1981

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

महाड

सेवा प्रवेश दिनांक

11-11-2007

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, महाड  13-05-2011 पासून