• नांवश्री.शिवाजी तुकाराम शिंदे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना अति आयुक्त मनपा लातूर
  • Emailshivajishinde121@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

25-06-1966

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री, एल.एल.बी., एम.बी.ए.

मुळ जिल्हा

बीड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

लातूर

सेवा प्रवेश दिनांक

12-07-1995

सध्याची पदस्थापना

अति आयुक्त मनपा लातूर  03-10-2013 पासून